اصول کار و معرفی رگولاتور خازنی

از آنجا که هدف از نصب خازن، حذف بار راکتیو متغیر مصرف کننده در هر شرایط است، برای کنترل آن از رگولاتور تصحیح ضریب قدرت استفاده می شود.
رگولاتور، ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازن ها در یک بانک خازنی را تعیین کرده و متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل به کنتاکتورها صادر می کند.

 

اصول کار رگولاتور:

فرض کنید بخواهیم بصورت دستی و بوسیله دستگاههای اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو ضریب توان را اصلاح نماییم همچنین فرض می کنیم که 5 خازن هم ظرفیت Q کیلو واری نیز در اختیار داریم روند تنظیم به شرح ذیل است:

1. اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو
2. محاسبه ضریب توان با استفاده از رابطه COSQ=P/S
P: توان اکتیو
S: توان ظاهری
3. محاسبه توان راکتیو مورد نیاز برای رسیدن به ضریب توان مطلوب
Q= P*(tanQ1-tanQ2)
4. تزریق Qکیلو وار راکتیو به مدار

بنابراین مناسب ترین راه این است که اگر میزان خازن مورد نیاز Q کیلو وار باشد باید مقداری را در پله های بزرگتر و بقیه را در پله های کوچکتر قرار دهیم. در این حالت نوسان و خطا در نزدیکی پله کوچکتر صورت میگیرد.

 

ضریب C/K:

از جمله نکات قابل توجه در رگولاتورها تنظیم مربوط به نسبت (C/K) است.
مقدار (C/K) عبارت است از نسبت تبدیل توان اولین پله خازن (C) به نسبت تبدیل ترانسفور ماتور جریان (K) متصل به رگولاتور. لذا پس از مشخص شدن توان راکتیو مورد نیاز باید آن را به نسبت مصارفی که در هر لحظه وارد مدار می شود پله بندی و رگولاتور مناسب با این مجموعه را انتخاب کرد.
نحوه پله بندی خازن ها در مشخصات فنی رگولاتورها ذکر می شود و بطور عمومی به یکی از سه روش زیر و متناسب با رفتار بار راکتیو مصرف کننده انتخاب می شود:
(1): 1:1:1
(2): 1:2:2…
(3): 1:2:4:8:…

➕موفقیت یک رگولاتور در انجام اصلاح ضریب قدرت به 6 عامل اصلی بستگی دارد:

1- طراحی سخت افزاری دقیق
2- استفاده از قطعات مرغوب
3- نرم افزار مناسب با الگوریتم کنترل صحیح
4- استفاده ا

5/5 (110)

لطفا امتیاز دهید

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *